Archive for Category: MakMentis

Od diagnozy do akceptacji – życie z autyzmem

Czym w ogóle są zaburzenia ze spektrum autyzmu? Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się deficytami w werbalnej i niewerbalnej komunikacji, zaburzonymi relacjami społecznymi oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Jest to zaburzenie...

Więcej

Stres-poznaj wroga, żeby wiedzieć jak z nim walczyć

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Może być spowodowany różnymi czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, i może przybierać różne formy oraz stopnie nasilenia. Jednym z podstawowych mechanizmów stresu jest reakcja walki lub ucieczki, która ma na celu...

Więcej

MakMentis obchodzi pierwsze urodziny!

Był to dla nas rok pełen wyzwań, szkoleń, nauki nie tylko w zakresie medycznym ale i prowadzenia biznesu. Rok poznawania niesamowitych osób, które tworzą nasz zespół, ale także rok w którym mogliśmy pomóc tak wielu pacjentom ! Dziękujemy wszystkim...

Więcej

ADHD u dorosłych: Diagnoza, Trudności i Droga do Leczenia

Do niedawna zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, znany jako ADHD, nie był powszechnie badany w kontekście dorosłych, głównie z powodu przekonania, że dotyczy on przede wszystkim dzieci. Dziś zgłębimy tę kwestię, zwracając uwagę na objawy, trudności oraz znaczenie...

Więcej

Witajcie na blogu MakMentis!

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w psychiatrii i psychoterapii. Nasze Centrum mieści się w Szczecinie. Na co dzień pracujemy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi – diagnozujemy, wspieramy, edukujemy i leczymy. Poza leczeniem farmakologicznym i psychoterapią...

Więcej