Jak działa TMS?

Mechanizm działania TMS opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Aparat zbudowany jest ze stymulatora i cewki. Podczas sesji cewka elektromagnetyczna jest umieszczana na skórze głowy, przez którą wysyłany jest bodziec o wysokim natężeniu, wytwarzający potencjał generujący powstanie pola magnetycznego o natężeniu porównywalnym do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego – MRI. Zmieniające się pole magnetyczne dociera przez kości czaszki i opony mózgowe do kory mózgowej gdzie indukuje prąd elektryczny w mózgu. Ten proces, w zależności od stosowanego protokołu, powoduje zmianę potencjałów transbłonowych, co skutkuje depolaryzacją lub hiperpolaryzacją neuronów, powodując odpowiednio ich większą lub mniejszą pobudliwość. Impuls na ogół dociera do mózgu nie dalej niż 3-4 centymetry. Terapia ta działa korzystnie poprzez wpływ na neuroprzekaźniki (naturalne substancje odpowiadające za prawidłową pracę mózgu), aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę.

Czym jest TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) jest nieinwazyjną, bezpieczną oraz skuteczną metodą leczenia, wykorzystywaną w psychiatrii i neurologii.

Od 1985 roku prowadzone są badania z użyciem TMS w celu zrozumienia i leczenia szeregu schorzeń neurologicznych (m.in. migreny, choroby Parkinsona, szumów usznych) i psychiatrycznych (m.in. depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i zespołu stresu pourazowego, uzależnień czy zaburzeń poznawczych).

Obecnie metoda ta jest oficjalnie dopuszczona do stosowania m.in. przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – w szczególności zaburzeń depresyjnych, w tym depresji lekoopornej oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw).

W wielu krajach terapia TMS jest od lat szeroko dostępna, rekomendowana, a w części z nich również refundowana. W szczególności jest polecana, gdy długotrwale stosowane leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia nie przyniosły oczekiwanego efektu terapeutycznego lub występuje zła tolerancja farmakoterapii.

W Polsce jest zaledwie kilka miejsc gdzie można skorzystać z leczenia TMS, w naszym Centrum Zdrowego Umysłu MakMentis w Szczecinie stworzyliśmy pierwszą pracownię TMS w naszym regionie. Do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej wykorzystujemy zaawansowany technologicznie stymulator magnetyczny DuoMAG XT-100, stworzony przez jednego z wiodących producentów sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego firmę Deymed Diagnostic s.r.o. Nasz personel ma ukończone kursy z zakresu TMS akredytowane przez sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, systematycznie poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności w oparciu o dostępne publikacje medyczne oraz uczestnictwo w kursach oraz szkolenia wewnętrzne personelu.

Czym jest neuroplastyczność mózgu?

 • Neuroplastyczność jest niezbędna do dokonania się każdej trwałej zmiany w obrębie funkcjonowania mózgu, a co za tym idzie umożliwia zmiany w obrębie przetwarzania emocji, zachowania oraz struktur poznawczych.
 • Mózg nie kończy swojego rozwoju w dzieciństwie, na jego rozwój i różnicowanie poza genetyką mają wpływ czynniki środowiskowe.
 • W ciągu życia trwa tzw. re-mapowanie połączeń korowych, zgodnie z indywidualnym doświadczeniem, przeżyciami.

TMS dla kogo?

TMS posiada udokumentowaną skuteczność w leczeniu:

 • depresji, w tym depresji lekoopornej
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)
 • zaburzeń lękowych
 • zespole stresu pourazowego (PTSD)
 • osobowości chwiejnej emocjonalnie (typu borderline)
 • schizofrenii paranoidalnej (objawy negatywne)
 • uzależnień m.in. od nikotyny, alkoholu czy substancji psychoaktywnych
 • zaburzeniach funkcji poznawczych, w tym w otępieniu w chorobie Alzheimera

Początek leczenia

Przed rozpoczęciem terapii TMS konieczna jest wizyta konsultacyjna przeprowadzana przez lekarza specjalistę psychiatrii, wykwalifikowanego w leczeniu procedurą TMS. Aby umówić się na konsultację należy skontaktować się z naszą placówką, umówić na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące terapii TMS.

 

Odezwij się do nas w celu umówienia konsultacji:
tel. +48 690 465 937
mail: kontakt@makmentis.pl

Jak wygląda terapia TMS?

Podczas terapii TMS wykorzystywane są powtarzające się impulsy elektryczne. Sesje TMS odbywają się według indywidualnie dobranego protokołu przez specjalistę psychiatrii, różnią się w zależności od używanego urządzenia i wybranego protokołu klinicznego. Najczęściej stosowane protokoły mogą trwać od pięciu dni do 6-ciu tygodni. Pacjent jest stymulowany codziennie przez 5 dni w tygodniu. Każda sesja może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od wybranego protokołu. Terapię wykonuje technik TMS lub lekarz TMS. Podczas pierwszej sesji Pacjent ma mierzoną głowę, aby określić, gdzie umieścić cewkę magnetyczną. Wykonywane są również inne pomiary m.in wyznaczany jest próg motoryczny, celem personalizacji ustawień urządzenia TMS. Podczas sesji Pacjent siedzi na specjalnym fotelu, cewka jest umieszczana przy głowie nad obszarem który ma być stymulowany i rozpoczynana jest procedura leczenia (sesja).

Możliwe działania niepożądane TMS

 • Terapia TMS jest bezpieczną metodą leczenia, nie powoduje żadnych trwałych skutków ubocznych.
 • Możliwe są przemijające i krótkotrwałe działania niepożądane, z których najczęstszy jest dyskomfort w obrębie skóry głowy (tj. drażnienie, skubanie okolicy, która jest stymulowana) i/lub przemijające bóle głowy po zabiegu.
 • Warto zauważyć, że wyżej wymienione dolegliwości zmniejszają się w trakcie trwania terapii, dobrze reaguje na powszechnie dostępne leki przeciwbólowe np. ibuprofen i nie jest powodem do przerwania terapii.
 • Co istotne – nie obserwowano zaburzeń funkcji poznawczych.

Dodatkowe informacje o TMS: